Vernieuwd communicatiecentrum

Contact
Klant

Politie Limburg

Gebruikte producten
Locatie

Maastricht

In het kader van de landelijke samenvoeging van de regionale meldkamers zijn de 112 meldkamers van Limburg Noord (Venlo) en Limburg Zuid (Maastricht) samengevoegd tot de gemeenschappelijke meldkamer regio Limburg. Deze is gevestigd in Maastricht.

De meldkamer in Maastricht en het bijbehorende servicecentrum is in 2017 helemaal vernieuwd. Onderdeel van de vernieuwing was het plaatsen van 56 nieuwe meldkamerwerkplekken volgens de nieuwe standaard van de LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie). De Maastrichtse centrale is de eerste in Nederland die volgens de nieuwe richtlijnen werkt. Landelijk moeten in de toekomst alle centrales met dezelfde werkplekken en dezelfde systemen systeem gaan werken en in geval van nood elkaars werk kunnen overnemen.

Over dit project

Na de landelijke aanbesteding heeft het projectteam Rotterdam in samenwerking met de LMO de technische aspecten van de meldtafel afgestemd. Zowel in de aanbestedings- fase, als in de voorbereiding- en productiefase is de gebruikersparticipatie (centralisten en beheerders) als instrument voor het creëren van draagvlak, ten volle benut. Dit is door de gebruikers enorm gewaardeerd. Creon heeft in alle genoemde fasen optimaal bijgedragen aan het eindresultaat door in oplossingen te denken en steeds weer de nodige creativiteit en flexibiliteit te tonen.

Ook in de bouwfase, waarin veel bedrijven moesten werken in een relatief kleine ruimte, heeft Creon optimaal meegewerkt om de (krappe) deadline voor oplevering te halen. Alle betrokken partners waren zeer tevreden over de samenwerking met Creon is de verschillende fasen. Mede dankzij deze inzet van Creon is dit deelproject naar volle tevredenheid en binnen de vooraf gestelde kaders (tijd en budget) uitgevoerd.