CREON & Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO prestatieladder certification ISO

Kwaliteit
NEN-EN-ISO 9001:2015

Kwaliteit maakt uiteindelijk altijd het verschil. Als de kwaliteit niet optimaal is, heeft niemand er wat aan. Daarom heeft CREON  een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform de norm NEN-EN-ISO 9001:2015.
Dit kwaliteitsmanagementsysteem wordt jaarlijks geëvalueerd en is gecertificeerd door TUV-Nord.

MVO prestatieladder certification VCA

Veiligheid
VCA gecertificeerd

CREON en haar medewerkers die belast zijn met de assemblage, transport en opbouw van de werkplekken, zijn VCA gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om de medewerkers veilig te laten werken en ervoor te zorgen dat hun handelen zo min mogelijk schadelijk is voor ons milieu.

ISO 14001 certification

Milieumanagement
ISO 14001

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde standaard met eisen op het gebied van milieumanagement. Hiermee kunnen milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en – indien mogelijk – verminderd worden. Deze certificatie is niet algemeen verplicht, maar grote bedrijven, met name overheden, stellen ISO 14001-certificatie bij aanbestedingen vaak als eis in hun aanvragen.