CREON komt dagelijks over de vloer bij de meest uiteenlopende bedrijven en instanties. We komen op plekken die je zonder toestemming niet zomaar mag betreden. We noemen het wel eens een ‘onzichtbare wereld’. Maar juist deze werkplekken vormen vaak het hart van een bedrijf en zijn reuze interessant. In de control rooms worden de processen gemonitord, er wordt actie ondernomen in kritieke situaties en er worden belangrijke beslissingen genomen. CREON ging op bezoek bij AEB in Amsterdam om meer te leren over grondstoffenterugwinning, afvalverwerking, energiewinning en om een kijkje te nemen in het hart van het bedrijf: de control room. De control room was aan modernisering toe en niet geheel toevallig wordt de ruimte door CREON ingericht.

Afval als bron van energie

Hoe kun je energie winnen uit afval? Sander van Tol, Plaatsvervangend Teamleider in de control room van AEB, weet hier alles over te vertellen. Samen met zijn team monitort hij het verbrandingsproces: van het afval in de bunker tot en met de rookgasstroom die de schoorsteen verlaat en alles daar tussen. “Een verbrandingslijn bestaat uit een ketel gevuld met water. Door de hoge temperaturen wordt hogedruk stoom gevormd. De rookgassen uit de ketel worden via de rookgasreiniging naar de schoorsteen geleid. In de rookgasreiniging zorgen wij ervoor dat we voldoen aan de emissie-eisen. De door de zes verbrandingsketels gevormde hogedruk stoom zorgt voor de aandrijving van de drie stoomturbines. Elke turbine drijft één generator aan die elektriciteit levert aan het grote elektriciteitsnet. Energie uit afval scheelt opwekking met fossiele brandstoffen. Naast het produceren van elektriciteit leveren we ook stadswarmte aan Amsterdam.” Jaarlijks wordt circa 1,3 miljoen ton afval in de fabriek verbrand, bestaande uit zowel huisvuil, bijzonder afval als bedrijfsafval. Dit komt neer op circa 180 ton afval per uur (!) verdeeld over zes verbrandingslijnen. Het energiewinningsproces voldoet aan hoge emissie-eisen en gaat dag en nacht door. Door afval om te zetten in energie en grondstoffen is AEB de grootste opwekker van duurzame energie in gemeente Amsterdam.

Updating the control room bij AEB Amsterdam

De control room is het zenuwcentrum van AEB. Stoere mannen en vrouwen in fluorescerende geel met blauwe werkkleding zitten achter een veelvoud aan beeldschermen. Andere teamleden lopen de controlerondes in de fabriek. De operators bekijken een schematische weergave van het afvalverwerkingsproces op hun beeldschermen. Op aangeven van de operator in de control room sturen de teamleden waar nodig het proces bij. Op een paar andere schermen is de afvalverbranding binnenin de ovens zichtbaar. Het lijkt abracadabra voor een leek, maar de mensen van AEB weten precies wat er gebeurt. De systemen waarmee het proces wordt gemonitord waren aan een update toe. De oude tafels bieden niet genoeg ruimte voor het bevestigen van grotere, nieuwe beeldschermen en voldoen niet meer aan de ergonomische eisen van deze tijd. “Om het systeem te kunnen vernieuwen is het noodzakelijk om de werkplekken te voorzien van nieuwe desks. We kunnen aan de nieuwe bureaus meer en grotere beeldschermen kwijt en we hebben betere zichtlijnen.” legt project manager Karin de Fost uit. Zij schreef het bestek voor deze opdracht en benaderde drie partijen, waaronder CREON, om op basis hiervan een voorstel te maken. In het gedetailleerde bestek staan onder anderen voorwaarden voor kleur- en materiaalgebruik beschreven, het aantal en type beeldschermen en de wensen voor bekabeling en aansluitingen.
De control room wordt in ploegendiensten 24 uur per dag bemand. Karin vertelt verder: “Er zitten gedurende de dag steeds andere mensen aan dezelfde bureaus, dit maakt ergonomie en comfort belangrijke verbeterpunten. De werkplekken moeten flexibel zijn, bijvoorbeeld door de schermen dichterbij of verderaf te kunnen plaatsen. Ook de hoogte van het werkblad moet variabel zijn. De desks moeten aan te passen zijn aan de individuele wensen van de eindgebruiker. Maar het moet er ook aantrekkelijk uitzien, zodat je met plezier naar je werk gaat. Dat is natuurlijk trendgevoelig, maar hoe groter het WAUW-effect, hoe beter het is. Dat werkt stimulerend. Er komen steeds meer jonge mensen onze teams versterken, zij kijken kritischer naar hun werkomgeving. We willen graag een aantrekkelijke werkgever blijven.”

Van wens tot uitvoering

Er komt veel kijken bij het moderniseren en herinrichten van de control room. Meerdere afdelingen binnen AEB worden betrokken bij het maken van de juiste beslissingen. Maar uiteindelijk draait het ook om de eindgebruiker. Voor het inrichten van de control room zijn daarom drie eindgebruikers gevraagd naar hun wensen. Zij mochten vooraf een kijkje komen nemen in de CREON showroom en ze mochten meebeslissen tijdens de ontwerpfase. Overtuigd door de kwaliteit, de presentatie, een overzichtelijke offerte voorzien van 3D ontwerpen en de mogelijkheden voor maatwerk en service besloot AEB om de opdracht bij CREON neer te leggen. Vanwege de tijdsdruk vanuit AEB wensten zij geregeld op de hoogte gehouden te worden van de planning, de ontwerpfase, het productieproces en de uiteindelijke plaatsing van de meubels door CREON.
Boyd van Woudenberg is HMI-engineer. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het vormgeven van het systeem dat op de nieuwe computers gaat draaien. “Met het oog op de toekomst zijn er meer beeldschermen nodig om het complete verbrandings- en energiewinningsproces te monitoren. De nieuwe beeldschermen zijn groter en hebben een andere beeldverhouding dan de huidige schermen. Daar spelen we met indeling van de nieuwe werkplekken meteen op in.”

Net zo mooi als het ontwerp

Vier splinternieuwe Split-tafels staan voorin de control room opgesteld in een halve ronding. Aan ieder bureau hangen tien beeldschermen. Alsof dat nog niet genoeg is staat er achter ieder bureau een zuil waaraan twee grotere overzichtsschermen bevestigd zijn. Ook deze overzichtsschermen zijn elektrisch in hoogte verstelbaar door de operator. En dáárachter is een grote akoestische wand waaraan nog eens 11 CCTV-schermen worden gehangen. De CREON monteurs leggen de laatste hand aan het uitlijnen van de nieuwe beeldschermen en halen een doekje over de werkbladen. Wanneer de monteurs vertrekken moet de werkplek namelijk direct in gebruik genomen kunnen worden. Vol bewondering bekijken de operators hun nieuwe werkplek, sommigen maken foto’s. “Het is écht mooi geworden!”, zegt één van hen enthousiast. “Ik zou het thuis ook wel willen hebben. Het past alleen niet in mijn woonkamer.”
De door CREON aangeleverde 3D-renderingen van de vernieuwde meldkamer hangen in het kantoor van Karin aan de muur. “Het is echt ongelofelijk: het eindresultaat komt één-op-één overeen met de 3D-ontwerpen!” Het contact met CREON wordt door Karin, Sander en Boyd als heel prettig en professioneel ervaren. “De communicatie verliep prima, alles is binnen de deadline volbracht en het eindresultaat voldoet aan alle eisen en wensen. CREON is volledig in control en weet wat ze komen doen.”, zegt Boyd afsluitend. “En het ziet er ook nog eens mooi uit!”

Contact person
Contact person men

Neem contact met ons op

Bij de inrichting van een meld- of controlekamer komt heel wat kijken. Inrichtingsplannen, werkplekken, migratie… Daar ben je inmiddels wel achter. Onze specialisten zorgen er graag voor dat jij weer helemaal in control bent.

Kom langs in onze showroom Maak een afspraak Laat ons je terugbellen