• Control room inrichting
  • 25-01-2022

Besmettingsgevaar op de werkvloer

Bij het inrichten van meld- en controlekamers is ergonomie één van onze belangrijkste aandachtspunten. De kijklijnen en de sta- en zithoudingen van de operator worden door ons vooraf secuur vastgesteld. Daarnaast houden we rekening met looproutes, het werkproces, onderlinge communicatie, verlichting, akoestiek en nog veel meer. Maar nu we alweer even te dealen hebben met COVID-19 hebben we ook rekening te houden met besmettingsgevaar van dit virus. Als thuiswerken geen optie is, hoe voorkom je dan besmettingsgevaar in een kritische werkomgeving?

Gezond en veilig werken

De zorgplicht van de werkgever houdt in dat hij de werknemer in staat stelt om het werk veilig en gezond uit te kunnen voeren. Dit staat omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De werkgever inventariseert de risico’s als onderdeel van de verplichte risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en maakt een plan van aanpak. De werknemer moet op de hoogte zijn van de geldende maatregelen en heeft de plicht om de opgestelde regels na te leven. COVID-19 vormt een algemeen besmettingsgevaar op de werkplek. Daarom is er een Nederlandse norm geformuleerd in de NEN-spec 2. Dit document beschrijft de ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting van kantoorwerkzaamheden in het kader van de COVID-19 maatregelen en is een aanvulling op de algemene richtlijnen voor het inrichten van werkruimtes. NEN-spec 2 is opgesteld door een taskforce, bestaande uit normcommissies, marktpartijen en experts. Deze taskforce draagt in dit document generieke oplossingen aan voor het voorkomen van besmettingen op de werkvloer.

De kunst van inrichten

In de basis behoort het kantoorvertrek ruimte te bieden voor de plaatsing van het benodigde kantoormeubilair, zoals bureaus, stoelen en kasten. Rondom kasten moet er voldoende ruimte zijn om de deuren te kunnen openen. Apparatuur en installaties moeten toegankelijk zijn. De luchtcirculatie en verlichting moeten voldoen aan de gestelde normen. We houden er rekening mee dat alle werkplekken schoongemaakt moeten kunnen worden. Het moet mogelijk zijn om de ruimte aan te kleden in de vorm van bijvoorbeeld plantenbakken en kunst. En veilige toegang tot en het verlaten van het kantoorvertrek is essentieel, evenals vluchtroutes en het bereik van eventuele nooddeuren. Het klinkt misschien allemaal erg vanzelfsprekend, maar het kan toch een puzzel zijn om met al deze punten rekening te houden bij het indelen van een werkruimte.
Daarnaast moet de werkruimte zo worden ingericht dat er geen hinder wordt ondervonden door de verblinding van rechtstreekse lichtinval door vensters of armaturen, of door de spiegeling van licht. Koude of warmtestraling van de vensters moet worden voorkomen, evenals luchtstromen die veroorzaakt worden door natuurlijke of mechanische ventilatie. We bieden akoestische oplossingen ter voorkoming van hinderlijk geluid door overleg en telefoneren en het biedt de werknemer bovendien extra privacy.

In lijn met de NEN-richtlijnen

Maar we hebben tegenwoordig dus ook rekening te houden met diverse algemene aandachtpunten op het gebied van besmettingsgevaar. Zo adviseert de NEN om een zonering in het kantoorvertrek aan te brengen die de looproutes aangeeft en de ruimte rondom de individuele werkplekken markeert. Het moet duidelijk zijn welke werkplekken wel of niet gebruikt mogen worden. Zorgdragen voor hygiëne geldt voor iedere werkplek, maar voor flexplekken is dit extra belangrijk. Afhankelijk van de grootte van een vergader- of overlegruimte mag deze door slechts een beperkt aantal personen gebruikt worden. Plaats daarom ook niet méér stoelen in de ruimte dan dat er maximaal gebruikt mogen worden.

Bij het inrichten van de meld- en controlekamers adviseert CREON om de door de NEN opgestelde maatvoeringen voor het plaatsen van de desks aan te houden. De minimaal benodigde afstand rondom de werkplekken wordt berekend aan de hand van een som van elementen die zich in de werkruimte bevinden. Ben je benieuwd of jouw werkomgeving voldoet aan de COVID-19 richtlijnen? Neem dan contact op met CREON voor een vrijblijvend advies. CREON houdt ook COVID-19 in control.

Wil je op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief